Thông Báo Đổi Tên Page DHT Group Thành Four Home!

Thông Báo Đổi Tên Page DHT Group Thành Four Home!

Xin chào ACE #FOUR #HOME!

Trong thời gian sắp tới, Page facebook.com/300739700665489 sẽ thay đổi từ DHT Group sang FOUR HOME. Như vậy Page sẽ đúng với Thương hiệu của chúng ta. Page sẽ cung cấp nhiều hơn những nội dung về các sự kiện, hoạt động, các ấn phẩm truyền thông… phù hợp và thú vị hơn với mọi người.

Xin cảm ơn! <3