GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty CP Đầu Tư và Thương Mại Hạ Long – DHT luôn làm việc với phương châm ” 6 chữ T ”

Chữ TÍN được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Coi trọng uy tín trong công việc, coi trọng trách nhiệm với lời nói của mình.

Coi việc làm có Tâm làm tôn chỉ, hành động vì một cái Tâm lương thiện.

Tâm điểm là ngụ ý chỉ sự chính xác, làm việc đúng trọng tâm.

Chữ Tầm thể hiện hình ảnh quảng đại, hành động, định

Coi trọng Tài năng, sử dụng tài năng họp lý để tạo ra

Coi trọng Trí tuệ của con người, đề cao các sáng kiến

Coi trọng tốc độ trong xử lý công việc.

Mục tiêu chung:

Xây dựng Công ty Cổ phần Đầu Tư Four Home trở thành Sàn giao dịch Bất Động Sản trọng điểm và có uy tín về mua bán, đầu tư, tiếp thị, tư vấn và các sản phẩm Bất Động Sản chất lượng cao. Là doanh nghiệp hoạt động thực tiễn gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp có hiệu quả góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung.

Mục tiêu cụ thể:

Tăng cường phát triển đội ngũ chuyên viên, nhân viên đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trình độ chuyên môn cao, có nghiệp vụ chuyên nghiệp vững vàng, có năng lực giải quyết vấn đề và quản lý giỏi.

Xây dựng cơ sở vật chất công ty theo hướng hiện đại, có môi trường văn hóa thân thiện với thiên nhiên và môi trường.

Đẩy mạnh và coi trọng sự hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế một cách toàn diện, hiệu quả cao.