DIAMOND CROWN HAI PHONG

Lần đầu tiên sau 60 năm, thương cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam sẽ đón một công trình vẹn toàn 3 giá trị biểu tượng: vị trí độc tôn, kiến trúc trác tuyệt và đặc quyền sống – trải nghiệm đỉnh cao.

Tư vấn thêm

MẶT BẰNG DỰ ÁN

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH