SUN ONSEN VILLAGE LIMITED EDITION

Sun Onsen Village – Limited Edition: tổ hợp căn Villas được Sun Group phát triển với ý tưởng đột phá

– Nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên tại Quang Hanh vào từng nhà.

– Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp cho chủ nhân

– Đem lại cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá

– Cảm giác đặc biệt riêng tư.

– Nâng tầm trải nghiệm của giới tinh hoa

– Hưởng thụ hưởng trọn vẹn giá trị của cuộc sống xứng tầm.

Danh mục: