THE HOLIDAY HA LONG

Ngọc quý đất vàng – Bình minh di sản

Tư vấn thêm

THÔNG TIN DỰ ÁN

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Vị trí “tâm điểm vàng” mang đến cho dự án khả năng kết nối giao thông toàn diện.

VIDEO DỰ ÁN

The Holiday Ha Long – Tiên phong cho khái niệm “Holiday Homes”

ẢNH 360 DỰ ÁN

THƯ VIỆN ẢNH